Contact    Inloggen    

 

Kindcentrum De Klister
Noorderdiep 123
9521 BC  Nieuw-Buinen
T 0599-613864
E-mail

thumbnail_20170228_145847_resized

Tussenschoolse opvang schooljaar 2018-2019

Overblijven met Edith

De registratie en facturering van de overblijf wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft niet alleen voordelen voor de directie en de overblijfkrachten die verantwoordelijk zijn voor het overblijven, maar ook voor u als ouder/verzorger.

Flexibel aan- en afmelden van de overblijfmomenten

U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt iedere dag tot 10.00 uur uw kind aan- of afmelden voor het overblijven van die dag. Dit kan eenvoudig via de computer op www.overblijvenmetedith.nl

Of via de mobiele site voor de smartphone of tablet op mobiel.overblijvenmetedith.nl

Overzichtelijk betalen

U betaalt maandelijks achteraf voor de afgenomen overblijfmomenten, ná ontvangst van een gespecificeerde factuur. De betaling gaat per automatische incasso direct aan de overblijfadministratie van CKC Drenthe. Deze betaling zal plaatsvinden rond de 25ste van de daaropvolgende maand.

Zorgvuldig inzicht voor de overblijfkrachten

De overblijfkrachten krijgen beter inzicht in de aanwezigheid van uw kind en kunnen snel maatregelen treffen als dat nodig is.

Want ook bijzonderheden als medicatie of dieet worden digitaal opgeslagen en op deze manier kunnen specifieke aandachtspunten goed worden nageleefd. Deze gegevens voert u als ouder/verzorger zelf in het systeem in.

Benodigde actie van uw kant

Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren, is het noodzakelijk dat iedereen zich inschrijft in het systeem, ook wanneer u uw kind slechts incidenteel gebruik laat maken van de overblijf. Wij verzoeken u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen.

U kunt rechtstreeks inloggen via de website www.overblijvenmetedith.nl

De invoering van het systeem is als volgt gepland:

1. Digitale inschrijving door ouders/verzorgers op de website, zo spoedig mogelijk.

In ieder geval voor de herfstvakantie

2. Digitale handtekening zetten na het invoeren van de kindgegevens. Dit is nodig voor de automatische incasso.

Wij vertrouwen er op dat dit online registratie- en administratiesysteem voor de overblijf voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan Betsy en Elles, middels emailadres kinderopvang@ckcdrenthe.nl

 Met vriendelijke groet,

Mede namens het Team van CBS De Klister en CKC Drenthe

We zijn als CKC Drenthe kinderopvang na de herfstvakantie vol enthousiasme gestart met de tso op de De Klister. We proberen de opvang zo goed mogelijk vorm te geven door op vaste dagen, vaste gezichten voor de TSO in te zetten. Om dat te bereiken zijn we nog op zoek naar een paar ouders die met name op de maandag en/of donderdag het team willen komen versterken.  Ook zijn we op zoek naar ouders die als reserve willen ‘meedraaien’. Mocht er een zieke begeleider zijn, dat deze ouder(s) dan een keer willen inspringen.

We hopen dat u ons team komt versterken! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Liza Ophof of Gijs Westenberg. Tel. 0599 613864  of l.ophof@ckcdrenthe.nl.


Agenda

Peuterpret
week 12
23 maart

Studiedag (kinderen vrij)           

27 maart
Vrijdag-bijdag
Copyright 2015 CBS De Klister     |    disclaimer