Contact    Inloggen    

 

Kindcentrum De Klister
Noorderdiep 123
9521 BC  Nieuw-Buinen
T 0599-613864
E-mail

IMG-20170629-WA0013

Informatie kinderopvang

Kinderopvang

Vanaf 2016 verzorgt CKC Drenthe naast onderwijs ook zelf kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat betekent dat u op Kindcentrum de Klister 52 weken per jaar van 07.00 tot 19.00 uur terecht kunt voor:

 • Kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) -> vanaf 26 augustus 2019
 • Peuteropvang (2-4 jaar)
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Vakantie opvang

Naast structurele opvang kunt u van al deze opvangsoorten ook op flexibele en/of incidentele basis gebruik maken. Daarnaast faciliteren wij ouders bij het combineren van werk- en zorgtaken door het bieden van diverse services zoals:

 • Ontbijtservice
 • Haal- en brengservice (naar bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen)
 • Warme maaltijdservice

Voor kinderen biedt onze opvang een plezierige en gezellige plek om met elkaar te spelen, gevarieerde activiteiten te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Voor ouders biedt CKC Drenthe Kinderopvang een vertrouwde, plezierige en professionele organisatie van de opvang van uw kinderen.    

U bent van harte welkom om eens een kijkje bij ons te komen nemen of uw kind(eren) bijvoorbeeld een keer een middagje mee te laten doen op de BSO. Voor meer informatie of om uw kind(eren) aan te melden kunt u het aanmeldformulier onderaan deze pagina invullen of contact opnemen met Gijs Westenberg, directeur Kindcentrum de Klister (✉ deklister@ckcdrenthe.nl of ☎ 0599-613864) of CKC Drenthe Kinderopvang (✉ kinderopvang@ckcdrenthe.nl of ☎ 0592-409865)

Kinderdagopvang

Veilig, vertrouwd, uitdagend en leuk!

Binnen Kindcentrum de Klister bieden wij vanaf 26 augustus 2019 in een veilige omgeving, vertrouwde kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In een eigen knusse groepsruimte met aparte buitenruimte verzorgen onze vaste pedagogisch medewerkers op professionele wijze de kinderdagopvang, vijf dagen in de week van 7 tot 19 uur.

Onze kijk op kinderopvang

 • Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen.
 • Wij hanteren daarom voor de jongere kinderen het ritme van thuis.
 • Voor de peuters werken we met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen.
 • Onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Ons aanbod is erop gericht om kinderen van alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich kunnen ontwikkelen.
 • Kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn op dezelfde plek als eventuele oudere broertjes/zusjes.
 • Dat is makkelijk voor ouders en fijn voor de kinderen.

Ons aanbod op de Klister

 • We werken met Uk en Puk, een landelijk ontwikkeld activiteitenprogramma voor baby’s en peuters.
 • Daarnaast organiseren we voor de peuters dagelijks ‘Peuterpret’, activiteiten op het gebied van natuur, spel, muziek, gym, creatief, koken en meer!
 • We gaan iedere dag naar buiten, lekker spelen, wandelen en de natuur ontdekken.
 • Buiten slapen blijkt voor kinderen heel gezond te zijn, wij hebben speciale slaaphuisjes waarin dat kan.
 • Als de kinderen bijna vier worden en ook op de Klister naar school gaan, maken we in overleg met de ouders individuele wen afspraken met de leerkracht van de groep.
 • Sommige kinderen zijn eraan toe om al wat eerder eens met de kleuters mee te doen, dat kan!
 • Voor andere kleuters is groep 1 nog wel eens vermoeiend of druk, dan kunnen ze in overleg ook nog best eens een keertje ‘spelen’ op de vertrouwde groep van het kinderdagverblijf.
 • Zeer binnenkort informeren we de ouders via een digitaal ouderportal over de belevenissen van de kinderen op de Klister.

Buitenschoolse opvang

Leuk, actief en makkelijk!

Schoolgaande kinderen van de Klister en andere scholen in en rondom Nieuw-Buinen  zijn van harte welkom bij ons op de Buitenschoolse opvang (BSO). Voor de kinderen van de Klister is de BSO eigenlijk een ‘Binnenschoolse’ opvang, met alle voordelen van dien.

Op de BSO bieden we de kinderen een vertrouwde en gezellige plek, om plezier te hebben met elkaar.  Onze vaste pedagogisch medewerkers verzorgen dagelijks voor en na schooltijd allerlei leuke activiteiten. Voor schooltijd kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang (VSO) en na schooltijd van de na- of buitenschoolse opvang (NSO/BSO).

Vrije tijd, lekker spelen en een leuk activiteitenprogramma!

 • Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen behoeftes om zich na schooltijd plezierig te voelen.
 • Maar één ding staat bij ons voorop: als de schoolbel gaat, start voor de kinderen hun vrije tijd!
 • Zonder te hoeven reizen naar een andere locatie, blijven de kinderen voor de BSO op Kindcentrum de Klister.
 • Ons aanbod is erop gericht om kinderen van alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en kunnen doen waar ze zin in hebben.
 • Kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn op dezelfde plek als eventuele jongere broertjes/zusjes.
 • Dat is makkelijk voor ouders en fijn voor de kinderen.

 

Ons aanbod op de Klister

 • Op schooldagen starten we op de BSO met wat drinken, fruit en een koekje.
 • De kinderen kunnen zo even bijkomen van de schooldag en hun verhaal kwijt.
 • Daarna kiezen de kinderen zelf wat ze gaan doen.
 • Lekker zelf spelen met een vriendje, buitenspelen op het plein of meedoen aan één van de activiteiten.
 • We werken met een dagelijks wisselend activiteitenaanbod, met activiteiten op het gebied van natuur, techniek, sport, spel, koken, creatief, muziek en drama.
 • We maken gebruik van alle faciliteiten binnen de Klister (speellokaal, plein, pc’s, bibliotheek en nog veel meer!)
 • Regelmatig organiseren we, in samenwerking met de verschillende verenigingen in Nieuw-Buinen, kennismakingen met betreffende sporten/activiteiten.
 • We stimuleren de kinderen om na schooltijd iedere dag naar buiten te gaan, voor vrij spel, een gerichte activiteit of gewoon om wat te ‘chillen’ met elkaar.
 • Op de BSO willen we het ouders zo makkelijk mogelijk maken om werk met een druk gezinsleven te combineren.
 • We bieden daarom verschillende extra services:
  • halen/brengen van en naar (sport)verenigingen
  • warme maaltijdservice, wanneer het voor uw kind(eren) beter is om alvast op de BSO te eten
  • ontbijtservice, voor kinderen die vroeg op de VSO komen en graag bij ons een broodje eten
  • CKC Drenthe Oudercafé, themabijeenkomsten rondom onderwerpen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0 tot 13 jaar.
 • Zeer binnenkort informeren we de ouders via een digitaal ouderportal over de belevenissen van de kinderen op de Klister.

Peuteropvang

Binnen kindcentrum de Klister bieden wij vanaf 1 juni 2019 peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Binnen ons kindcentrum werken we vanuit één visie, één team en één organisatie. Peuteropvang richt zich net als de kinderdagopvang op de verzorging en ontwikkeling van de peuters. De werkwijze van de peuteropvang komt echter meer overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. Dat betekent dat de peuters gedurende de schoolweken, op twee tot drie vaste ochtenden van 8.30 tot 11.30 uur naar de peuteropvang komen om samen met andere kinderen te spelen en ontdekken. Buiten deze tijden is eventueel verlenging mogelijk met reguliere kinderopvang vanaf 26 augustus 2019.

Natuurlijke overgang van peuter naar kleuter
Op de peuteropvang werken wij met het VVE programma Uk en Puk, een programma dat er op gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Uk en Puk stimuleert de taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van peuters. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn.

Onze visie op peuteropvang

 • kinderen van 2 en 3 jaar zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken
 • samen spelen met andere kinderen wordt op die leeftijd steeds interessanter
 • ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen
 • we werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen
 • onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen
 • ons aanbod is er op gericht om kinderen op alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen
 • kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn binnen ons kindcentrum op dezelfde plek als eventuele oudere of jongere broertjes/zusjes

Meer informatie of aanmelden?
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij kindcentrum de Klister. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via 0592-409865 / kinderopvang@ckcdrenthe.nl of via de directie van het kindcentrum 0599-613864/ deklister@ckcdrenthe.nl

Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan. U kunt het inschrijfformulier online downloaden (zie onderaan de pagina bij downloads) of opvragen bij ons kindcentrum.

Aanmelden en prijzen

Kinderopvang vanaf ca. € 0,30 per uur

De kosten voor de kinderopvang zijn voor ieder gezin anders. En zijn soms moeilijk te berekenen. Dit heeft te maken met de kinderopvangtoeslag die u via de Belastingdienst kunt ontvangen wanneer u als ouder(s) werkt of studeert. De hoogte van de toeslag is onder meer afhankelijk van uw gezinsinkomen, het aantal kinderen per gezin en de opvangsoort die u nodig heeft.  

Onze uurtarieven, zijn daarmee meestal bruto tarieven. Netto betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, over het algemeen veel minder. Voor de laagste inkomensgroepen bedragen de kosten soms slechts € 0,30 per uur!
 

Wat betekent dit in uw situatie?

Op de site van de belastingdienst kunt u vinden wat de voorwaarden zijn (klik hier) om voor de toeslag in aanmerking te komen en kunt u berekenen (klik hier) hoeveel toeslag u ontvangt.

Uurtarieven kinderopvang

Via onderstaande link vindt u ons tarievenoverzicht. De tarieven bieden veel mogelijkheden, afgestemd op de verschillende vragen naar kinderopvang. Ook meer incidentele opvang of opvang in alleen de even of oneven weken is mogelijk. Wij adviseren u daarom graag persoonlijk over de, voor uw gezin, meest voordelige mogelijkheden. Voor een voorstel dat het beste past bij uw wensen, kunt u contact met ons opnemen via 0592-409865, via kinderopvang@ckcdrenthe.nl of via het invullen van het aanmeldformulier, onderaan deze pagina. Daar vindt u ook het tarievenoverzicht.

 

Aanmelden en tarieven Peuteropvang

De betaalwijze van de peuteropvang hangt af van uw gezinssituatie:

 1. U werkt en/of studeert als ouder(s) allebei of als alleenstaande ouder

In dat geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Vervolgens betaalt u maandelijks de bruto tarieven voor de peuteropvang en ontvangt u van de belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage terug. 

 1. Slechts één van beide of geen van de ouders werkt of studeert De peuteropvang wordt dan deels gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidie. U betaalt aan ons direct een gereduceerde inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang. 

De netto kosten voor een peuteropvangplaats zijn in beide gevallen gelijk. In onderstaande documenten  vindt u:

 • een overzicht van de netto kosten per inkomenscategorie
 • een aanmeldformulier voor de peuteropvang
 • uitleg over het aanvragen van kinderopvangtoeslag 

Heeft u vragen over de kosten en aanmelding voor kinderdagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang?

U kunt dan contact opnemen met CKC Drenthe Kinderopvang (✉kinderopvang@ckcdrenthe.nl of ☎ 0592-409865).
 

CKC Drenthe Kinderopvang

Groningerstraat 96, 9402 LL ASSEN

Postbus 167, 9400 AD ASSEN

0592-409865

Documenten:

Stappenplan aanvragen kinderopvangtoeslag

Aanmeldingsformulier peuteropvang

Aanmeldingsformulier kinderdagopvang en buitenschoolse opvang

Tarieven kinderopvang de Klister

Tabel kinderopvangtoeslag peuteropvang 2019

Overige informatie

Klachtbehandeling
Een klacht over de dienstverlening van CKC Drenthe Kinderopvang kan in een goed gesprek tussen betrokkenen veelal opgelost worden. Soms kan dit niet en daarvoor hanteert CKC Drenthe Kinderopvang een interne procedure klachtbehandeling. Naast de interne klachtbehandeling bestaat er ook een externe klachtbehandeling. In de folder Klachtbehandeling klanten CKC Drenthe Kinderopvang en de brochure Klachtenloket kinderopvang vindt u meer informatie. Deze brochures zijn tevens op te vragen bij het Kantoor van CKC Drenthe Kinderopvang.

Inspectierapporten GGD
Hieronder vindt u de meest recente inspectierapporten van de GGD, voor zowel de buitenschoolse opvang als de kinderdagopvang.

Klachtenbehandeling CKC Drenthe kinderopvang

Interne klachtenprocedure CKC Drenthe Kinderopvang

-        Klachtenbehandeling CKC Drenthe kinderopvang

Brochure klachtenloket kinderopvang

Brochure over de externe klachtenprocedure kinderopvang (waaronder peuteropvang)

-        Brochure klachtenloket kinderopvang

Spelregels kinderopvang

CKC Drenthe Kinderopvang krijgt dagelijks uiteenlopende vragen over de verschillende opvangmogelijkheden. Wij hebben daarom de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Via de volgende link vindt u de betreffende spelregels: http://ckcdrenthe.nl/spelregels/index.html

Wanneer er nieuwe vragen zijn die regelmatig voorkomen, zullen wij het overzicht daarmee verder aanvullen, zodat u dit overzicht kunt raadplegen wanneer u nu of in de toekomst een vraag heeft over de praktische werkwijze van de kinderopvang. Bij vragen mag u uiteraard ook altijd rechtstreeks contact met ons opnemen.


Agenda

Peuterpret
week 12
23 maart

Studiedag (kinderen vrij)           

27 maart
Vrijdag-bijdag
Copyright 2015 CBS De Klister     |    disclaimer