Contact    Inloggen    

 

CBS De Klister
Noorderdiep 123
9521 BC  Nieuw-Buinen
T 0599-613864
E-mail

Postadres:
Postbus 76
9530 AB Borger

IMG-20170406-WA0015

Bestuur

Onze school valt samen met nog tien andere scholen onder het bestuur van CONOD (Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost-Drenthe). Ieder die de statuten kan onderschrijven, kan lid worden van de schoolvereniging. Bestuursleden worden geworven uit de leden van de vereniging. Leden van de schoolvereniging besturen zo dus de elf scholen. Het aanmeldingsformulier tot lid van de schoolvereniging is op school te verkrijgen en via de website van CONOD (www.conod.nl). Kan men de statuten niet onderschrijven, dan kan men wel donateur worden van de school voor een zelf te bepalen bedrag. De donteursgelden worden jaarlijks op de rekening van de school gestort. Zo kan men de school ook nog financieel steunen. Het is ook mogelijk naast lid, nog donateur te worden.

De Brede School

De Brede School is een koppeling van CBS “De Klister”, basisschool “de Poolster”, en peuterspeelzaal “Klein Duimpje”, Kinderopvang Allio, de bibliotheek, buurt- en clubhuiswerk en maatschappelijke dienstverlening. Alle partners van de Brede School hebben baat bij deze koppeling. Werkten de instellingen in het verleden los van elkaar, een Brede School brengt “hun inspanningen bij elkaar en maakt er méér van”.

Op die manier ontstaat een doorlopende leer- en opvoedingslijn, die in de praktijk de kansen van kinderen (en hun ouders) blijkt te vergroten.
 
De partners van de Brede School hebben regelmatig overleg, kennen elkaar en creëren samen een compleet aanbod van onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding in de wijk.
Als school zien wij een meerwaarde in de totstandkoming van de multifunctionele accommodatie Noorderbreedte (naast CBS “De Klister”) en wel op de volgende onderdelen:

  • Het ontstaan van kortere lijnen naar alle partners die betrokken zijn bij de opvoeding van onze kinderen.
  • De Brede School biedt een structuur waardoor alle deelnemende instellingen hun werk op elkaar afstemmen. Daarnaast kunnen zij gezamenlijke activiteiten organiseren.
  • Kinderen krijgen met minder verschillende mensen te maken.
  • De leerlingenzorg krijgt een extra stimulans doordat bijv. peuterspeelzaal, kinderopvang en bibliotheek bij elkaar gesitueerd zijn.
  • De doorgaande lijn in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zal beter worden.

Agenda

2 juli

Marge-dag/studiedag personeel, alle leerlingen zijn vrij!

6 juli

Pleinfeest, aanvang 17:00

11 juli

Rapport en groepsverdeling 2018-2019 mee naar huis

12 juli

Schoolreis groep 5, 6 en 7

18 juli

Afscheidsavond groep 8

19 juli

Schoonmaakavond

19 juli

Om 15:30 start de zomervakantie!!

20 juli

De kinderen zijn vrij

Copyright 2015 CBS De Klister     |    disclaimer