Contact    Inloggen    

 

CBS De Klister
Noorderdiep 123
9521 BC  Nieuw-Buinen
T 0599-613864
E-mail

Postadres:
Postbus 76
9530 AB Borger

thumbnail_20170228_150153_resized

Leerlingenzorg/interne begeleiding

Soms is het noodzakelijk gedurende een bepaalde tijd speciale aandacht aan een kind te schenken. Daarvoor moet er het een en ander onderzocht en bijgehouden worden. Alle gegevens, die het volgen van leerlingen met zich meebrengt, worden verzameld in een dossier. De maatregelen die genomen worden en de activiteiten die ontwikkeld worden om zowel leerlingen met achterstand als (hoog)begaafde leerlingen te helpen noemen wij zorgverbreding.

De leerling-bespreking vormt de basis van de zorgverbreding binnen de school. De begeleiding van zorgleerlingen verloopt volgens een vast traject. Van de groepsleerkrachten wordt ten behoeve van de speciale zorg voor kinderen het volgende verwacht:
 • signaleren en diagnosticeren van problemen
 • contact met de ouders hebben
 • het opstellen, in overleg met de intern begeleider (intern begeleider), van handelingsplannen
 • uitvoeren en evalueren van handelingsplannen
 • de vorderingen van de leerlingen bijhouden
De intern begeleider heeft als taak alle zaken rond de leerlingbegeleiding te coördineren.
Hieronder valt o.a.:
 • zorg dragen voor dossiers
 • incidenteel afnemen van bijzondere toetsen
 • interpreteren van toetsuitslagen en hulp organiseren voor opvallende leerlingen
 • contact met ouders hebben
 • bijhouden van het leerlingvolgsysteem
 • bespreken van handelingsplannen met de leerkrachten
 • organiseren en houden van leerling-besprekingen met de groepsleerkrachten
 • bijhouden van de orthotheek
 • contact onderhouden met het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de zorginstanties buiten de school
 • leerkrachten begeleiden
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen - eventueel met extra zorg - in de gewone basisschool kunnen blijven, werken basisscholen samen in samenwerkingsverbanden ‘Weer Samen Naar School’ (WSNS).
Het kan ook zo zijn dat onze school voor een kind niet de beste plek is. Een kind kan zorg nodig hebben die wij hem niet kunnen bieden. In dat geval wordt samen met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider (en eventueel externe instanties) gekeken naar de beste oplossing voor het kind.

Passend onderwijs

Maandag 16 mei jl. waren alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het schoolteam van CBS "de Klister". De leerkrachten moesten deze dag voor de verandering eens een dagje alleen naar school! Tijdens deze dag mocht het gehele team zich als eerste school van CONOD voorbereiden op de toekomst van Passend Onderwijs.

Wat is Passend onderwijs? Voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen moet er een passende onderwijsplek zijn. liefst op een gewone school waar het kind extra begeleiding krijgt. Volgend jaar krijgen alle scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als de school dit zelf niet kan bieden zal zij een oplossing moeten bieden bijv. door een plaats op een andere school binnen het verband te regelen.(samenwerking van verschillende scholen in de regio)

Samen met een proffesionele cursusleider hebben we het zorgprofiel in beeld gebracht. We hebben de grenzen van de leerlingenzorg uitvoerig besproken: Welke kinderen kunnen we zelf in de klas helpen? Welke kinderen kunnen we met hulp van anderen en/of extra hulpmiddelen in de klas helpen? En welke kinderen kunnen beter door anderen worden geholpen?(bijv. speciaal onderwijs) Aan de hand van het simulatiespel 'Kind op de gang' mocht het team verkennen wat adaptief onderwijs voor onze school kan betekenen en waar onze grenzen en ontwikkelmogelijkheden liggen. De opbrengst van deze studie dag is de input van de koersbepaling van CBS "de Klister". Het was een leerzame dag.

Agenda

2 juli

Marge-dag/studiedag personeel, alle leerlingen zijn vrij!

6 juli

Pleinfeest, aanvang 17:00

11 juli

Rapport en groepsverdeling 2018-2019 mee naar huis

12 juli

Schoolreis groep 5, 6 en 7

18 juli

Afscheidsavond groep 8

19 juli

Schoonmaakavond

19 juli

Om 15:30 start de zomervakantie!!

20 juli

De kinderen zijn vrij

Copyright 2015 CBS De Klister     |    disclaimer